Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện năm 2024
Lượt xem: 213
Căn cứ Điều 107, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, cụ thể như sau: 

1. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của huyện, nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo (có lịch chi tiết tại biểu số 01 kèm theo).

2. Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân theo Tổ đại biểu tại nơi ứng cử (có lịch chi tiết tại biểu số 02 kèm theo).

- Đối với đại biểu Quàng Văn Dũng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (thuộc Tổ đại biểu số 3, ứng cử tại các xã: Tông Cọ, Nong Lay, Chiềng La, Chiềng Ngàm) thực hiện lịch tiếp công dân theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Luật Tiếp công dân năm 2013 (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện ít nhất 02 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 18 của Luật này).

* Lưu ý: Thời gian tiếp công dân là 01 ngày, buổi sáng từ 07 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30.

Tải về

Tải về

Tải về

 

Tác giả: Văn phòng HĐND và UBND huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập