Dịch vụ công trực tuyến và quy trình thực hiện
Lượt xem: 152
Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước. Trước hết chúng ta cần phải hiểu một số khái niệm cơ bản sau:

1. Dịch vụ hành chính công là: những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý hoặc dưới hình thức thông báo kết quả thực hiện trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một hoặc một số thủ tục hành chính để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

3. Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

5. Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến

          I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Bước 1: Truy cập đường link: “https://dichvucong.sonla.gov.vn/”. Vào TRANG CHỦ trên cổng Dịch vụ công tỉnh Sơn La, click “ĐĂNG KÝ”

Bước 2: Lựa chọn Phương thức đăng ký và mức độ xác minh tài khoản

Bước 3: Nhập các trường thông tin trong phiếu đăng ký sau đó chọn “Đăng ký” để hoàn thành đăng ký tài khoản

 

II. ĐĂNG NHẬP

Bước 1: Vào TRANG CHỦ trên cổng Dịch vụ công tỉnh Sơn La, click “ĐĂNG NHẬP”

 

Bước 2: Công dân, tổ chức lựa chọn loại tài khoản đăng nhập:

Bước 3: Công dân, tổ chức nhập các trường thông tin theo yêu cầu và Click “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống:

 

 

III. NỘP HỒ SƠ

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tổ chức công dân click chọn menu “DỊCH VỤ CÔNG”:

Bước 2: Màn hình hiển thị danh sách các thủ tục hành chính. Tổ chức, cá nhân click “Nộp hồ sơ” tại một thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ:

 

Bước 3: Tổ chức, cá nhân tiến hành điền thông tin và tải lên các giấy tờ cần nộp, sau đó click “Thêm mới” để lưu thông tin hồ sơ:

 

 

 

 

 

Bước 4: Sau khi thêm mới hồ sơ, tổ chức công dân click “Gửi hồ sơ” để nộp hồ sơ mới:

 

IV. THEO DÕI HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lựa chọn menu “Hồ sơ của tôi”

Bước 2: Tổ chức, cá nhân theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ qua các menu như: “Hồ sơ mới”, “Bổ sung hồ sơ”, “Đang xử lý”, “Nghĩa vụ tài chính”, “Thanh toán phí”, “Đang tạm dừng”:

V. NHẬN KẾT QUẢ

Để xem các hồ sơ đã có kết quả xử lý tổ chức, cá nhân lựa chọn menu “Hoàn thành thụ lý”. Chọn menu “Đã hoàn thành trả kết quả”

 

Tác giả: Văn phòng HĐND và UBND huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập