Hướng dẫn tuyên truyền tháng 3 năm 2023
Lượt xem: 463
Ngày 15/3/2023, phòng Văn hóa và Thông tin huyện ban hành Công văn số 44/VH&TT về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 3/2023 gửi đến các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tháng 3/2023  trên địa bàn huyện Thuận Châu và tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

           1. Tuyên truyền Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQCP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền về công tác triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện; Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện; Đề án định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia giai đoạn 2023-2025; Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

          2. Tuyên truyền các quy định pháp luật về An toàn giao thông, công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông; công tác phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh; tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm A/(H5N1), ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm vào địa bàn huyện.

          3. Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”; Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn huyện; đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

          4. Tuyên truyền Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Sơn La năm 2023; Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023.

          5. Thông tin kịp thời, tích cực đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, lợi dụng của các thế lực thù địch; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          6. Tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2023 - 2025; phong trào thi đua “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021-2025; phong trào thi đua “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công” trên địa bàn huyện năm 2023.

          7. Phổ biến kịp thời, đầy đủ 07 Luật (Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh) tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện.

          8. Tăng cường tuyên truyền về hoạt động nhân đạo và công tác Hội Chữ thập đỏ; các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện; tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024; tuyên truyền về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (ngày 25/3/2023); Cuộc vận đông “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) và “Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” gắn với quảng bá du lịch Thuận Châu năm 2023.

          9. Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; công tác chuyển đổi số của huyện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện.

            Chi tiết văn bản: TẠI ĐÂY.

Tác giả: Quàng Nhung (Phòng VHTT huyện)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập