Hướng dẫn tuyên truyền tháng 01 năm 2023
Lượt xem: 197
              Ngày 10/02/2023, phòng Văn hóa và Thông tin huyện ban hành Công văn số 19/VH&TT về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 02/2023 gửi đến các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tháng 02/2023  trên địa bàn huyện Thuận Châu và tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

         1. Tuyên truyền về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trong tháng 02/2023; những bài viết, phóng sự phản ánh về không khí ra quân, thực hiện nhiệm vụ đầu năm mới của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, tạo khí thế mới thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.

          2. Tuyên truyền Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, huyện Thuận Châu năm 2023; đưa tin rộng rãi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng; nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

         3. Thông tin đầy đủ, kịp thời các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nhất là về cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp; đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

          4. Tuyên truyền về công tác dân vận, dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời thông tin và biểu dương các tổ chức và cá nhân làm tốt; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, lợi dụng mạng xã hội chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          5. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid 19; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; kịp thời đưa các thông tin khuyến cáo của Bộ Y tế, của địa phương trong thời gian xảy ra dịch; tích cực truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện.

          6. Thông tin tuyên truyền vận động người dân mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh thuốc đã được cấp phép hoạt động theo quy định; phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức của người chăn nuôi, người tiêu dùng, người kinh doanh, giết mổ động vật về công tác kiểm soát giết mổ và những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng.

          7. Tuyên truyền Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, gắn tuyên truyền giáo dục Quốc phòng và An ninh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phổ biến các nội dung về Hội thi công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bản tỉnh Sơn La năm 2023 và các cách làm hay, hiệu quả của các cơ quan, doanh nghiệp.

          8. Tuyên truyền thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027”; tăng cường thời lượng, xây dựng chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác phòng chống ma túy; phản ánh kịp thời, đưa tin các hoạt động chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

          9. Tuyên truyền về công tác đánh giá, phân hạng và công nhận lại sản phẩm tham gia chương trình (OCOP), công bố các sản phẩm đạt sao (OCOP), tuyên truyền về các sản phẩm và chương trình OCOP; mở các chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng phù hợp truyên truyền sâu rộng về phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn gắn với tuyên truyền giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đến người dân bằng hình thức phù hợp; công khai các tiêu chí, đối tượng được thụ hưởng chính sách.

          10. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác gia đình; chuẩn mực đạo đức, ứng xử văn hóa trong gia đình; xây dựng và phát triển gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; phổ biến nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; biểu dương các điển hình tiên tiến về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh, huyện.

          11. Nâng cao chất lượng và đa dạng các hình thức tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng mạng xã hội; tập trung tuyên truyền Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vào các thời điểm có nguy cơ cháy, nổ cao, diễn biến thời tiết, khí hậu phức tạp; tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện năm 2023.

          12. Tuyên truyền Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển du lịch Sơn La đến năm 2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện công nhận vào năm 2025; Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ; Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND ngày 10/01/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

          13. Tuyên truyền Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới, đất liền và các Hiệp định, Thỏa thuận song phương về biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào; kết quả thực hiện nội dung các Biên bản giao ban công tác biên giới giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào; công tác triển khai thực hiện nội dung biên bản cuộc họp thường niên lần thứ XXXII giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào.

          14. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và sử dụng hành lang an toàn đường bộ đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

    Nội dung chi tiết tại đây

 

Tác giả: Quàng Nhung (Phòng VHTT huyện)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập