Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Lượt xem: 211
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải cơ sở gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện. Từ ngày 18/8-25/8, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thuận Châu tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho trên 797 đại biểu là cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; quản lý các trường học đóng trên địa bàn các xã; Bí thư chi bộ, trưởng bản, chi hội trưởng các ngành, đoàn thể của các bản, tại các xã Chiềng Pha, Phổng Lái, Chiềng La, Tông Cọ và Tông Lạnh.

Tại các xã Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức triển khai các chuyên đề nội dung cơ bản về Luật Phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn về nông thôn mới; các văn bản pháp luật mới tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Thông qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến GDPL giúp đội ngũ cán bộ, công chức, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nắm bắt các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 góp phần đảm bảo, hiệu quả và bền vững trên địa bàn huyện; tạo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; thực hiện có hiệu quả các quy định mới về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, định hướng, hướng dẫn cán bộ, công chức cấp xã, Bí thư, Trưởng bản, trưởng các ban ngành đoàn thể của bản thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật phù hợp với tình hình và yêu cầu xây dựng nông thôn mới năm 2023 và các năm tiếp theo./.

anh tin bai

Thông qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến GDPL giúp đội ngũ cán bộ, công chức, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nắm bắt các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 góp phần đảm bảo, hiệu quả và bền vững trên địa bàn huyện; tạo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; thực hiện có hiệu quả các quy định mới về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, định hướng, hướng dẫn cán bộ, công chức cấp xã, Bí thư, Trưởng bản, trưởng các ban ngành đoàn thể của bản thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật phù hợp với tình hình và yêu cầu xây dựng nông thôn mới năm 2023 và các năm tiếp theo./.


Tác giả: Vàng Sánh (Phòng Tư pháp huyện)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập