Lựa chọn sản phẩm tham gia bình chọn “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu” năm 2023
Lượt xem: 150

 

THỂ LỆ BÌNH CHỌN "TÔN VINH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP SƠN LA TIÊU BIỂU" -----

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

- Biểu dương và tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc trưng, có thế mạnh của các địa phương đặc biệt là những sản phẩm có chất lượng, thương hiệu và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương đến người tiêu dùng và các nhà tiêu thụ sản phẩm giúp người nông dân xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị, gia tăng sản phẩm và phát triển thị trường.

- Khơi dậy tính sáng tạo của người nông dân, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, liên kết sản xuất theo hợp đồng hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông sản chất lượng cao, người nông dân có ý thức với việc xây dựng thương hiệu, khẳng định thương hiệu có uy tín để tham gia mở rộng và phát triển thị trường.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan chủ trì : Hội Nông dân tỉnh Sơn La

2. Đơn vị phối hợp thực hiện

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

- Sở Công Thương

- Sở Khoa học và Công nghệ

- Sở Y tế

III. TỔ CHỨC BÌNH CHỌN

1. Đối tượng bình chọn

- Là sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, nhãn hiệu, thương hiệu; được người tiêu dùng đánh giá cao; các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, có đăng ký hoạt động hợp pháp tại tỉnh Sơn La (sản phẩm nông nghiệp thô, sản phẩm nông nghiệp qua chế biến, sản phẩm phục vụ nông nghiệp...).

- Nhóm trồng trọt (cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả).

- Nhóm chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Nhóm nuôi trồng thủy sản.

- Nhóm thực phẩm chế biến.

- Một số sản phẩm phục vụ nông nghiệp (100% sản xuất trong tỉnh) được kinh doanh và nông dân trong tỉnh sử dụng và tin dùng như: Phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp...

2. Số lượng bình chọn để tôn vinh: Dự kiến khoảng 60% số lượng sản phẩm tham gia bình chọn.

3. Thời gian đăng ký tham gia: Hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia gửi về Ban Tổ chức (qua Hội Nông dân tỉnh) trước ngày 31/7/2023.

4. Tiêu chí, điều kiện tham gia bình chọn

4.1. Tiêu chí

* Tiêu chí chính

- Là sản phẩm đặc trưng và có thế mạnh của các địa phương. Có chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Có sản lượng tương đối lớn và thị trường tiêu thụ ổn định.

- Có nguồn gốc, nhãn hiệu, thương hiệu rõ ràng; mẫu mã, bao bì hình thức đẹp; có thông tin về sản phẩm, mã số, mã vạch, mã QR,…

- Sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường.

- Sản phẩm thuộc các tổ chức, cá nhân tham gia đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, cộng đồng bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

- Có kênh phân phối và hậu mãi tốt.

* Tiêu chí phụ

- Ưu tiên các sản phẩm trong danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

- Sản phẩm đã đạt chứng nhận, giải thưởng từ cấp huyện trở lên.

- Có tiềm năng trở thành các sản phẩm OCOP. - Sản phẩm mới: Ưu tiên những sản phẩm chưa đạt các danh hiệu như sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp Trung ương, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP các năm …

- Khuyến khích sản phẩm có ứng dụng chuyển đổi số trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

4.2. Điều kiện tham gia: Sản phẩm tham gia không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh an toàn lao động và thực phẩm, không phải là hàng giả, hàng nhái, hàng chưa đem ra trao đổi trên thị trường. Không phải là sản phẩm nhập khẩu hoặc của các địa phương ngoài tỉnh. Khuyến khích sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương.

4.3. Hồ sơ tham gia gồm: 01 bộ hồ sơ/sản phẩm tham dự. Hồ sơ tham gia bình chọn gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn (theo mẫu);

- Bản thuyết minh sản phẩm: Tên, địa chỉ, hàng hóa, sản lượng, doanh thu năm 2022, dự kiến năm 2023, giá bán, quy mô và hệ thống phân phối, các nghĩa vụ đối với nhà nước, thành tích của cá nhân, tập thể … (kèm theo bản Photo thành tích thi đua khen thưởng; sản phẩm được công nhận ở các cuộc thi hoặc được cấp giấy chứng nhận; …).

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã).

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (bản sao công chứng).

- Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm (nếu có).

- Bản tự công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hoặc giấy chứng nhận VietGAP, GloblaGAP hoặc tiêu chuẩn tương tự (bản sao công chứng).

- Khuyến khích đối với các sản phẩm thuộc các đơn vị có đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ với nhà nước, người lao động, cộng đồng bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

- Gửi kèm theo hồ sơ tối thiểu 01 sản phẩm bằng hiện vật (Đối với sản phẩm tươi sống hoặc trái cây theo mùa vụ so với thời điểm đăng ký gửi bằng hình ảnh kích cỡ 20cm x 30cm).

- Giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (nếu có).

4.4. Các đơn vị được tham gia Là các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Sơn La, các tổ chức đại diện cho các địa phương là chủ sở hữu các sản phẩm nông nghiệp, cụ thể các nhóm sau:

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Chi hội nghề nghiệp, Tổ hội nghề nghiệp;

- Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Nông dân cấp xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện;

- Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh.

5. Danh hiệu và giải thưởng

- Chứng nhận danh hiệu "Sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu năm 2023" do Ban Tổ chức Chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu cấp.

- Giải thưởng: Chứng nhận và giải thường bằng tiền mặt cho sản phẩm được bình chọn.

- Đối tượng nhận danh hiệu là chủ sở hữu sản phẩm: cá nhân, đại diện tổ chức, các doanh nghiệp, địa phương, … có sản phẩm được Hội đồng bình chọn công nhận.

6. Cách thức tham gia xét chọn

6.1. Đối với sản phẩm do Hội Nông dân các huyện, thành phố đề cử

- Đề cử tối thiểu 05 sản phẩm.

- Văn bản đề cử của Hội Nông dân các huyện, thành phố phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với tất cả các sản phẩm đề cử để đảm bảo tính đặc trưng, tiêu biểu của địa phương.

6.2. Đối với các sản phẩm của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh không qua đề cử của hội Nông dân các huyện, thành phố

- Gửi hồ sơ trực tiếp về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Kinh tế - Xã hội) và hồ sơ đăng ký phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

- Hội Nông dân tỉnh sẽ trực tiếp thẩm định hồ sơ và sản phẩm đề cử. 6.3. Dựa trên danh sách để cử của Hội Nông dân các huyện, thành phố và hồ sơ do Ban Kinh tế - Xã hội đề cử, Hội đồng Bình chọn tiến hành bình chọn qua 02 vòng (vòng sơ khảo và vòng chung khảo) và đề nghị Ban Tổ chức Chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu công nhận.

7. Hội đồng bình chọn và tổ thư ký giúp việc: Thực hiện theo Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 17/10/2022 của Trưởng Ban Tổ chức chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu về việc thành lập Hội đồng bình chọn và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng bình chọn “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu”.

8. Quy chế bình chọn

8.1. Vòng Sơ khảo

- Thư ký Hội đồng bình chọn tổng hợp danh sách các hồ sơ đề cử của Hội Nông dân các huyện, thành phố và các đơn vị ngoài hệ thống Hội; phân loại theo tiêu chí bình chọn; chuẩn bị các tư liệu về hình ảnh, video hoặc sản phẩm bằng hiện vật (nếu có), thị trường, uy tín, thương hiêu … của sản phẩm được đề cử.

- Tổ chức chấm vòng sơ khảo các sản phẩm để lựa chọn ra số lượng sản phẩm tiêu biểu nhất theo tiêu chí, cơ cấu, số lượng do Ban Tổ chức đưa ra.

- Thời gian: Trước ngày 15/8/2023.

8.2. Vòng Chung khảo

- Trên cơ sở số lượng sản phẩm đã được chấm điểm tại vòng sơ khảo, Hội đồng bình chọn lựa chọn đi thực tế một số sản phẩm.

- Sau khi có kết quả thẩm định thực tế Hội đồng bình chọn tham mưu trình Trưởng Ban tổ chức quyết định công nhận các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu để trao danh hiệu “Sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu năm 2022”.

- Thời gian: Trước ngày 30/8/2023.

8.3. Tôn vinh, trao giấy chứng nhận:  Ban Tổ chức Chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu tổ chức Chương trình tôn vinh, trao chứng nhận, tiền thưởng cho các chủ sở hữu (đại diện đơn vị) các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được công nhận.

9. Xử lý khiếu nại

- Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các sản phẩm tham gia trên mọi phương tiện thông tin đại chúng mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kỳ chi phí nào.

- Trong trường hợp có tranh chấp về giải thưởng phát sinh, quyết định của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng.

- Thời hiệu khiếu nại đối với kết quả bình chọn là 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

- Hội đồng Bình chọn có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

- Trong trường hợp chủ sở hữu có sản phẩm được công nhận vi phạm các quy định pháp luật và các quy định của Thể lệ, tùy theo mức độ vi phạm, Hội đồng Bình chọn có thể trình Ban Tổ chức xử lý hoặc thu hồi lại Chứng nhận, tiền thưởng sản phẩm nông nghiệp được tôn vinh./

Công văn số 1004/UBND-NN

Tác giả: Thanh Hường - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 3,024
  • Trong tuần: 23,052
  • Trong tháng: 96,684
  • Trong năm: 725,468
  • Tất cả: 1,442,623
Đăng nhập