ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM” (OCOP) NĂM 2023
Lượt xem: 846
.

 

Sau hơn 3 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên động lực mới trong xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập của người dân nông thôn trên cơ sở phát huy được các sản phẩm tiềm năng thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên sản phẩm tham gia chu trình OCOP đánh giá, xếp hạng hàng năm vẫn còn hạn chế: Sản lượng thấp, quy mô nhỏ, chất lượng sản phẩm còn chưa thực sự cao, một số sản phẩm còn thiếu các quy chuẩn sản xuất an toàn như VietGAP hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Nhằm tiếp tục phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2021-2025, ngày 01/8/2022 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 về việc Phê duyệt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2021-2025. Ngày 01/02/2023, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã ban hành Công văn số 08/CV-NN gửi UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ thể sản xuất các sản phẩm rà soát, lựa chọn, đăng ký các sản phẩm tiềm năng, có lợi thế, đặc biệt các sản phẩm có khả năng mở rộng quy mô sản xuất để đưa các sản phẩm vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Mọi thông tin chi tiết về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đề nghị liên hệ về phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, số điện thoại 0212.3847.077 - 0212.38470.12.

Thanh Hường (Phòng NN&PTNT huyện)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập