Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023
Lượt xem: 479

Điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu,  nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua. Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến mà chúng ta có thể phổ biến kịp thời, nhanh chóng những tập thể, cá nhân có thành tích cao nhất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo hành động cách mạng sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ.

anh tin bai


Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua, yêu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 - 2025. Nhằm tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng điển hình tiên tiến, đặc biệt là những nhân tố mới trong các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, làm động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và lao động sản xuất, kinh doanh. Năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu giới thiệu 05 điển hình tiên tiến với các mô hình điển hình tiên tiến như: “Xã bình yên về an ninh trật tự, không phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội”; phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, phụ nữ phát triển kinh tế xoá đói, giảm nghèo, Hội viên hội cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, để Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh lựa chọn tuyên truyền và tuyên dương năm 2023.

Tác giả: Lò Thị Thanh - Phòng Nội vụ huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập