KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 240
KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2024

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đối với việc chấp hành pháp luật lao động; công tác an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện ban hành kế hoạch số 01/KH-LĐTBXH ngày 11/01/2024 về việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2024 với các nội dung:

I. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thông tư liên bộ; kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh Sơn La, của UBND huyện tại các đơn vị, doanh nghiệp về chấp hành các quy định của pháp luật lao động; công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động như: Khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng hiện vật, khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động; đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động,...

3. Hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy trình và biện pháp an toàn lao động, sổ ghi biên bản tự kiểm tra.

4. Tình trạng an toàn, vệ sinh của các máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc như: Che chắn tại các vị trí nguy hiểm, độ tin cậy của các cơ cấu an toàn, chống nóng, chống bụi, chiếu sáng, thông gió, thoát nước,...

5. Công tác tổ chức tham gia các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024; duy trì các hoạt động tiếp theo sau Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

6. Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế; việc quản lý, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại.

7. Việc tổ chức thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe người lao động.

8. Việc thực hiện chế độ báo báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

II. THÀNH PHẦN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Tổ trưởng: Lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

2. Thành viên tham gia: Chuyên viên phụ trách công tác lao động - việc làm phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; mời đại diện các đơn vị tham gia đoàn kiểm tra: Công an huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, đại diện UBND các xã, thị trấn có đơn vị kiểm tra.  

IV. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT: Các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn huyện (dự kiến kiểm tra từ 6 - 8 đơn vị)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập