Kế hoạch Chương trình việc làm huyện Thuận Châu năm 2024
Lượt xem: 74
Kế hoạch Chương trình việc làm huyện Thuận Châu năm 2024

Tải về

1. Mục đích

a) Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và chuyển đổi ngành, nghề cho người lao động (bao gồm người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, bộ đội xuất ngũ, người chấp hành xong hình phạt tù, người sau cai nghiện, người bị thu hồi đất....); khai thác hiệu quả lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động ở các xã, thị trấn trong huyện. Thông qua việc làm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm giàu cho người lao động, cho gia đình, cho phát triển cộng đồng xã hội, giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

b) Phát triển nguồn lực chất lượng, phù hợp với thị trường lao động, đưa lao động trong huyện đi làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh xuất khẩu lao động, khuyến khích các hình thức tạo việc làm tại chỗ.

c) Cơ cấu lao động: Nông, lâm, ngư nghiệp 67,00%; công nghiệp và xây dựng 16,00%; thương mại, du lịch, dịch vụ khác 17,00%.

2. Yêu cầu

a) Năm 2024, giải quyết việc làm mới, duy trì mở rộng việc làm và chuyển đổi ngành, nghề cho 3.730 lao động, trong đó:

- Giải quyết việc làm từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội: 2.550 lao động (cụ thể: Nông, lâm, ngư nghiệp 950 lao động; công nghiệp 750 lao động; xây dựng 300 lao động; thương mại, dịch vụ 535 lao động; du lịch 15 lao động). - Giải quyết việc làm từ cho vay vốn giải quyết việc làm: 200 lao động.

- Giải quyết việc làm từ xuất khẩu lao động: 20 lao động.

- Cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh: 960 lao động.

b) Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, chưa có việc làm ổn định ở khu vực thành thị xuống mức 3,0%.

Tác giả: Tác giả: Phòng Lao động - TBXH huyện Thuận Châu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập