Thuận Châu giao ban công tác Tài chính -Ngân sách 5 tháng năm 2023
Lượt xem: 341
Ngày 2/6, UBND huyện Thuận Châu tổ chức hội nghị giao ban công tác Tài chính - Ngân sách 5 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023. Đồng chí Đinh Mạnh Hùng - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyệnChủ trì hội nghị.
anh tin bai

Trong 5 tháng đầu năm 2023, huyện Thuận Châu đã tập trung chỉ đạo thực hiện những giải pháp quyết liệt công tác thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác quản lý giá, tài sản công đã mang lại kết quả tích cực. Tính đến ngày 25/5/2023, toàn huyện thu ngân sách đạt 1.001.531,43 triệu đồng bằng 77,3% so với dự toán tỉnh giao, bằng 77,1% so với dự toán huyện giao, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 16.533,37 triệu đồng bằng 38% so với dự toán ngân sách tỉnh giao, 35,4% so với dự toán huyện giao; công tác chi ngân sách thực hiện theo quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, cơ chế quản lý của tỉnh, huyện đảm bảo công khai, minh bạch; giải ngân thanh toán vốn đầu tư công tính đến ngày 25/5/2023 đạt 89.422,2 triệu đồng đạt 17,6% vốn giao; công tác quản lý giá, tài sản công thực hiện các giải pháp về quản lý giá, bình ổn thị trường, công tác quản lý tài sản công đảm bảo theo quy định.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách; rà soát nhiệm vụ chi và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ chứng từ, thực hiện giải ngân thanh toán nguồn năm 2023, nguồn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định; Các chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công; nghiệm thu, thanh toán giải ngân kế hoạch vốn giao cho các công trình theo quy định; Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản sau đầu tư; bàn giao công trình sau đầu tư cho bản tiếp nhận để quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng; Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để xem xét, tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí được giao; Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng các quy định về hạch toán, kế toán các khoản thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật./.

 Sông Khương (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập