Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 73
Ngày 20/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, do đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát theo Quyết định số 28/QĐ-ĐĐBQH, đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại huyện Thuận Châu.

 

anh tin bai


 

Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí: Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Về phía huyện Thuận Châu có đồng chí Nguyễn Đắc Lực, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Quàng Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong tập thể BTV Huyện ủy; thủ trưởng các phòng ban, cơ quan và một số đơn vị công lập trong huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, UBND huyện Thuận Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng lộ trình. Quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tập trung sắp xếp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp. Đảm bảo tính thống nhất đồng bộ; kết hợp hài hòa giữa tính kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Gắn sắp xếp tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản biên chế và cải cách hành chính. Tổng số đơn vị sự nghiệp năm 2015 là 133 đơn vị; sau sáp nhập giảm 32 đơn vị; biên chế sự nghiệp giao năm 2015 là 2.663 viên chức; biên chế giao năm 2023 là 2.562 viên chức, giảm 101 biến chế. Huyện Thuận Châu đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung biên chế giáo viên đảm bảo định mức quy định.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung về: Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đổi mới quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế; cơ chế tài chính và thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Thị Đôi đề nghị UBND huyện rà soát, hoàn thiện, bổ sung một số nội dung được đại biểu nêu; thống nhất các nội dung đề xuất, kiến nghị một cách cụ thể. Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát xây dựng báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét điều chỉnh để giải quyết những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Qua đó, thực hiện thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

Tác giả: Thuỷ Tiên (Trung tâm TT-VH huyện)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập