Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai HĐND huyện Thuận Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 240
Ngày 11/8/2023 Hội đồng nhân dân huyện Thuận Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ mười hai. Dự có đồng chí Nguyễn Đắc Lực, tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ.
 

 

anh tin bai

Kỳ họp đã triển khai công tác nhân sự. thông qua các dự thảo Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, Miễn nhiệm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện khoá XXI, do chuyển công tác. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khoá XXI, Bầu bổ xung chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Thặng. Bầu bổ xung phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2023 đối với ông Lê Hồng Phong.

anh tin bai

Kết quả bầu cử cả 2 đồng chí, Nguyễn Đức Thặng, Đồng chí Lê Hồng Phong đạt 31/31 phiếu đồng ý, bằng 100% phiếu bầu. Đồng chí, Nguyễn Đức Thặng, giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Thuận Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Hồng Phong, giữ chữ danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2023.

Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ xung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, Thị trấn thực hiện điều chỉnh chính sách tiền lương theo qui định số 24/2023, số 42/2023 của Chính phủ. Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch, vốn bổ xung năm 2022, 2023 nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công 2022 nguồn thu tiền sử dụng đất. Dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện. Và thông qua báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế-Xã hội HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

                                                                              

Tác giả: Dương Hải
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập