HĐND huyện Thuận Châu kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một, khoá XXI nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 356
Ngày 25/4/2023 Hội đồng nhân dân huyện Thuận Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một.

 

 


anh tin bai


Tại kỳ họp, thường trực UBND huyện Thuận Châu đã thông qua 4 tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ xung, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và phân bổ vốn  đầu tư năm 2023 đợt II, nguồn vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia; Tờ trình và dự thảo  Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ các nguồn kinh phí năm 2022 đã thu hồi về ngân sách huyện cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Nghe báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế -xã hội HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2016.

anh tin bai

Kỳ họp cũng đã bầu bổ xung chức danh Uỷ viên UBND huyện khoá XXI đối với 2 đồng chí Lò Văn Thoả, trưởng Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn và Bà Đinh Thị Minh Hoa, trưởng Phòng văn hoá huyện Thuận Châu.

 

                                        Dương Hải

                                                (Trưng tâm truyền thông-Văn hoá huyện Thuận Châu)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập