Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại xã Mường Bám
Lượt xem: 525
 Thực hiện chương trình của UBND huyện Thuận Châu, ngày 28/7 Đoàn công tác của UBND huyện do Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Mường Bám  kiểm tra tình hình KT-XH, QP-AN; rà soát các nội dung thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội của 06 xã vùng cao giai đoạn 2021-2025”; gắn với việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn.
anh tin bai
 

Mường Bám là xã vùng cao của huyện Thuận Châu, đời sống, kinh tế, văn hoá xã hội chậm phát triển. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã đã đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu, tự nguyện tham gia xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi có hiệu quả. Tăng cường hướng dẫn Nhân dân phát triển sản xuất; phát triển các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tổ chức phát động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngnăm 2023. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực; Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèochiếm 31,54%; hộ cận nghèo chiếm 14,86%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững, không xảy ra các trường hợp đột xuất, bất ngờ gây mất ổn định.

Thực hiện đề án ‘‘ phát triển kinh tế - xã hội của 6 xã vùng cao giai đoạn 2021  -2025”; xã đã tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2023, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI; Thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn, xãxác định các chương trình, dự án, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ưu tiên triển khai nhằm tạo động lực thúc đẩy, thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021 - 2025. Xãđã tổ chức triển khai đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình hỗ trợ xã tổ chức tham mưu cho UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, hướng dẫn xã thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế xã hội 6 xã vùng cao. UBND xã phát huy lợi thế, tiềm năng khí hậu của địa phương tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở rộng quy mô diện tích, mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả, đưa các lợi cây có kinh tế triển vọng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như cây Mắc Ca, mít ruột đỏ… quản lý tốt quy hoạch nông thôn mới, hành lang giao thông, quản lý đất đai, làm tốt công tác an sinh xã hội, an ninh chính trị, an toàn xã hội không để xảy ra đột xuất bất ngờ; thực hiện tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại người dân từ cơ sở, tránh đơn thư vượt cấp.

 

 

 

Tác giả: Trọng Đại - Trung tâm TT-VH Thuận Châu ​
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập