Hỗ trợ bê cái giống cho hộ đồng bào dân tộc La Ha
Lượt xem: 57

Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1,  Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ngày 13/3/2024, phòng Dân tộc huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã Nong Lay tổ chức trao bê cái giống cho 125 hộ gia đình dân tộc La Ha của xã Nong Lay, mỗi hộ được hỗ trợ 01 con. Bê giống đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng, được bấm số tai để theo dõi, quản lý và được tiêm phòng các loại vắc xin tụ huyết trùng, lỏ mồm long móng.

Qua thực hiện hỗ trợ bê giống đã góp phần giúp các hộ dân tộc La Ha  có thêm nguồn thu nhập từ chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho dân tộc La Ha nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng.

Tác giả: Phòng Dân tộc huyện
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập