Triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, củng cố ngày càng vững chắc khu vực phòng thủ huyện
Lượt xem: 439
Năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm; triển khai đồng bộ toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ huyện.

 

 

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2, của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác QP-QS địa phương. Cụ thể hóa Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2022; UBND huyện ban hành Kế hoạch về thực hiện đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2026”. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai thực hiện gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và cơ sở. Quá trình tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng

Trên cơ sở các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng; các quy định, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và của Bộ CHQS tỉnh Sơn La. UBND huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với các cơ quan, Ban ngành của huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến Luật Quốc phòng, Luật Lực lượng Dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực tổ chức xây dựng lực lượng DQTV trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu đúng Luật DQTV và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV có số lượng phù hợp, chất lượng cao; tổ chức rà soát, củng cố biên chế được 100% đơn vị dân quân tự vệ. Đến nay huyện có 100% thôn, bản, tiểu khu có lực lượng Dân quân tự vệ, tổng số lực lượng Dân quân tự vệ đạt 1,7% so với tổng dân số ; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng Dân quân tự vệ đạt 28,3%, dân tộc ít người đạt 21%. Ban chỉ huy quân sự 29 xã, thị trấn được kiện toàn đủ, có phẩm chất chính trị tốt; cán bộ Ban CHQS xã đã qua đào tạo ngành quân sự cơ sở 54 đồng chí. Công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ DQTV được thực hiện đúng thủ tục, nguyên tắc. Trang phục, vũ khí trang bị được bảo đảm đầy đủ cho các cơ sở DQTV; thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý, bảo quản theo quy định. Chế độ chính sách cho DQTV được bảo đảm đầy đủ theo Nghị quyết số 141/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quyết định, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh Sơn La về xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực ban hành quyết định, hướng dẫn các tiêu chuẩn xây dựng Ban CHQS xã, thị trấn vững mạnh toàn diện. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy và thực hiện tiêu chuẩn xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện. Cho đến nay, 100% các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch xây dựng Ban CHQS xã vững mạnh toàn diện và tổ chức triển khai, kết quả có 11/29 Ban CHQS xã, thị trấn được công nhận Ban CHQS xã vững mạnh, toàn diện.

Để thực hiện tốt công tác củng cố xây dựng lực lượng; công tác xây dựng chính quy và thực hiện tiêu chuẩn xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện năm 2023 và các năm tiếp theo, huyện Thuận Châu tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác QP-QS địa phương, quan tâm chỉ đạo công tác củng cố, xây dựng lực lượng; công tác xây dựng chính quy và thực hiện tiêu chuẩn xây dựng Ban CHQS xã vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện, mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác QP-QS địa phương tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2023. Chỉ đạo cơ quan Ban CHQS cấp huyện, xã thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch SSCĐ, kế hoạch huấn luyện, kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Duy trì chặt chẽ chế độ SSCĐ; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, diễn biến thiên tai, sẵn sàng tổ chức lực lượng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ thanh tra, kiểm tra của cấp trên. Tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng theo quy chế…Bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, huyện Thuận Châu quyết tâm xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng huyện Thuận Châu phát triển toàn diện các lĩnh vực.

                                                                                                                            Quỳnh Liên (Trung tâm TT- VH Thuận Châu)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập