Thuận Châu triển khai xây dựng xã Tông Cọ điển hình trong phong trào TDBVANTQ năm 2023
Lượt xem: 392
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”. Ngày 13/4, UBND huyện Thuận Châu đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng xã Tông Cọ điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.
anh tin bai


Trong những năm qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Tông Cọ hàng năm đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” và có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xã đã được công nhận nông thôn mới và được tỉnh, huyện tập trung củng cố để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, cấp chính quyền xã quan tâm tới công tác đảm bảo ANTT; quần chúng nhân dân tự giác thực hiện tốt vai trò tự phòng, tự quản ở cơ sở để thực hiện hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội của xã. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn xã Tông Cọ nói riêng. Huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị và các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trong thời gian tới, xã Tông Cọ sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực, điều kiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát động phong trào thi đua giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn; tổ chức quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào TDBVANTQ đến các ban ngành, đoàn thể bản trên địa bàn. Duy trì thực hiện hoặc có ít nhất một cách làm hay, đổi mới, sáng tạo về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào TDBVANTQ. Tổ chức các hoạt động ngày hội TDBVANTQ và các phong trào thi đua khác do địa phương phát động với nội dung, hình thức phù hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Địa bàn xã không có tụ điểm phức tạp tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã kiểm tra 100% số bản trên địa bàn xã về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào TDBVANTQ… Xây dựng địa bàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong năm 2023 với 34 tiêu chí thuộc các nhóm lĩnh vực về công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã; xây dựng công tác phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng lực lượng công an xã./.

 Sông Khương (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập