Thuận Châu: Chuyển hóa, xây dựng xã, thị trấn không có ma túy
Lượt xem: 331
Sáng ngày 31/03, Huyện ủy Thuận Châu Tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Chủ trì hội nghị đồng chí Thào A Súa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

 

 

anh tin bai

 

Tại hội nghị, đã quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố; Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La  không có ma túy giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/03/2023 của UBND huyện về việc Triển khai thực hiện Đề án Chuyển hóa, xây dựng xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thuận Châu không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2023.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Tổ chức Ký cam kết, giao ước thi đua về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thào A Súa giao Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy huyện tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án trên địa bàn huyện. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Giao Đảng ủy Công an huyện chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn tham mưu trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét ban hành “Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy các xã, thị trấn về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an xã, thị trấn” theo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương (sau khi Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành “Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an huyện, thành phố”); Thời gian hoàn thành trước ngày 10/4/2023.

Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương triển khai thực quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư ban hành. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án. Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy cấp bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn. 100% cơ quan, đơn vị ký cam kết giao ước thi đua xây dựng cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn không có tệ nạn ma túy; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự không có ma túy; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và đơn vị văn hóa hàng năm./.

                                                                                                                                                                                                                                      Thùy Trang (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập