Thuân Châu cao điểm 120 ngày đêm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử
Lượt xem: 264
Thuận Châu là một huyện có địa bàn rộng, lớn với 28 xã, thị trấn. Đường sáđi lại xa xôi cách trở, kinh tế - xã hội của huyện còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, việc sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế... Đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tính đến 17h ngày 29/7/ 2023 huyện Thuận Châu đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 là 24.203 tài khoản, kích hoạt mức độ 2 là 41.936 tài khoản, tổng kích hoạt mức độ 1+ 2 là 66.139 tài khoản đạt 107,92% chỉ tiêu.

 

anh tin bai
 
Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).Thường trực, Ban thường vụ huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền xã, thị trấn quyết liệt triển khai, mà Công an là lực lượng nòng cốt. Đặc biệt là thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Sơn La về phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn, huyện Thuận Châu đã đạt được kết quả hết sức quan trọng.

anh tin bai

Để đạt được chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, Công an huyện đã tham mưu với Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Kết luận về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Thuận Châu. Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, Tổ công tác Đề án 06/CP huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đã kịp thời tham mưu với Chủ tịch UBND huyện triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành, UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ Đề án, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, ban, ngành có liên quan theo chức năng tổ chức thực hiện. Thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên tổ công tác cấp huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập 29 tổ công tác cấp xã; 391 tổ công tác cấp thôn, bản, tiểu khu.

Đồng thời, thành lập các tổ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; trong đó tại cấp huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng, đồng chí Phó trưởng Công an huyện phụ trách lĩnh vực công tác QLHC về TTXH làm tổ phó; hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập các Tổ công tác thực hiện Đề án 06/CP ở cơ sở (do đồng chí Chủ tịch UBND xã/thị trấn làm tổ trưởng) và thành lập 355 tổ công tác tại các bản, tiểu khu (thành phần gồm các đồng chí Bí thư chi bộ, tiểu khu trưởng, Hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên, giáo viên các cấp học có điểm trường tại bản) thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, rà soát, hỗ trợ công dân đã được cấp CCCD thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử ngay tại bản, tiểu khu và hộ gia đình.

Với quyết tâm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu về cấp CCCD và định danh điện tử, tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy, cán bộ, công chức trong triển khai Đề án 06/CP. Huyện Thuận Châu đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua 120 ngày đêm cấp thẻ Căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tập trung quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 06/CP của Chính phủ. Nêu cao vai trò của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Thường trực huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ, trong đó tập trung vào thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện; đồng thời có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị. Các cấp, ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể đã tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ và nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân; nhiều tấm gương điển hình, cách làm hay đã được thực hiện và nhân rộng góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu mà Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 huyện đã đề ra. Chỉ đạo nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện việc cấp CCCD và kích hoạt định danh điện tử.

Thực hiện đợt cao điểm 120 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử và tài khoản dịch vụ công trực tuyến cho công dân trên địa bàn huyện Thuận Châu. Huyện đã tổ Hội nghị trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, đánh giá việc triển khai, thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn huyện;  tham mưu cho Thường trực Huyện uỷ tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Đồng thời đã giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu cấp CCCD và định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD và định danh điện tử cho công dân đảm bảo hoàn thành đúng thời gian theo chỉ tiêu đề ra. 

Lực lượng Công an huyện tích cực tham mưu và triển khai thực hiện đợt cao điểm cấp Căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.  Bố trí trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD, cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại địa bàn huyện.  Bố trí 06 tổ công tác, mỗi tổ 02 đồng chí, phối hợp với Công an các xã, thị trấn thường trực và tổ chức cấp CCCD lưu động trên địa bàn, thực hiện tất cả các ngày trong tuần, (thứ 7, chủ nh.  Duy trì thường xuyên cơ chế kiểm soát công việc, chỉ tiêu và tiến độ thực hiện hàng ngày để đánh giá, rút kinh nghiệm đến từng tổ công tác, cán bộ chiến sỹ bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn; ban lãnh đạo các bản, tiểu khu tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, phối hợp với Công an xã, thị trấn rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư; rà soát, vận động công dân đến trụ sở Công an xã, thị trấn nơi thường trú và nơi cư trú ngoại tỉnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử theo kế hoạch; phối hợp với Công an xã, thị trấn tiến hành điều tra cơ bản “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, tiến hành rà soát, thống kê, phân loại lập danh sách công dân đủ điều kiện chưa cấp CCCD, chưa đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn quản lý, thực hiện theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. 

Tổ công tác Đề án 06/CP xã/thị trấn và Tổ công tác của các bản, tiểu khu chỉ đạo, phối hợp với các nhóm liên gia tự quản thông báo, tuyên truyền, vận động nhân dân và hướng dẫn, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử ngay tại nhà.

anh tin bai

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện phụ trách địa bàn thường xuyên trực tiếp trao đổi, làm việc với cấp ủy, chính quyền, Tổ công tác Đề án 06/CP xã, thị trấn giao nhiệm vụ; gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu, các tập thể và cá nhân trong thực hiện chỉ tiêu. Trên cơ sở báo cáo hàng ngày của Công an huyện tổng hợp, báo cáo tiến độ chỉ đạo xã, thị trấn tập trung có giải pháp vận động, hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

anh tin bai

anh tin bai

Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Công an huyện với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHPN huyện về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Thuận Châu. Đồng thời phát động các phong trào tình nguyện trong đoàn viên, hội viên đặc biệt là số đoàn viên, hội viên là học sinh tình nguyện, sinh viên về sinh hoạt tại cơ sở, vì nhiệm vụ kích hoạt tài khoản định danh điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Tính đến thời điểm 24/7 trên địa bàn huyện Thuận Châu có 136.706 trường hợp công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân. Công an các xã, thị trấn tạo biến động dân cư đối với trường hợp chưa thể thu nhận và thường xuyên cập nhật biến động trở về đối với các trường hợp đã về địa phương và thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tiến hành thu nhận kịp thời đối với số công dân phát sinh.

anh tin bai

Huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phối hợp với lực lượng Công an thực hiện, phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện đều được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử.  Phổng Lăng là xã đầu tiên vượt chỉ tiêu đợt cao điểm cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện.

Các mặt công tác khác, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, khẩn trương đẩy nhanh việc cập nhật, bổ sung thông tin dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở lấy thông tin công dân từ hệ thống dữ liệu quốc gia dân cư làm gốc; xác minh đối với những trường hợp có sai lệch, đảm bảo tính chính xác, thống nhất của cả hệ thống.

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thực hiện việc tra cứu, cung cấp thông tin đảm bảo phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chip; tài khoản định danh điện tử cho công dân cũng như các yêu cầu quản lý nhà nước, yêu cầu nghiệp vụ và nhu cầu chính đáng của công dân; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư. Hướng dẫn, xử lý các trường hợp sử dụng thuê bao không chính chủ; gửi tin nhắn hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử vàtài khoản dịch vụ công trực tuyến đến các thuê bao đang quản lý để thực hiện. Trong đợt cao điểm đã phối hợp với Vinaphone Thuận Châu và Viettel Thuận Châu làm sạch thông tin trên 14.300 thuê bao di động.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trì tổ chức triển khai, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm cao của cấp uỷ chính quyền từ huyện đến cơ sở, huyện Thuận Châu đã đạt được kết quả đánh biểu dương. Tính đến 17h ngày 29/7/ 2023 huyện Thuận Châu đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 là 24.203 tài khoản, kích hoạt mức độ 2 là 41.936 tài khoản, tổng kích hoạt mức độ 1+ 2 là 66.139 tài khoản đạt 107,92% chỉ tiêu.

anh tin bai

Trong thời gian tiếp theo huyện Thuận Châu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Đề án 06, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06. Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các ngành, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, đồng thời coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của các tập thể, cá nhân.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công dân bằng nhiều hình thức, nhằm giúp người dân hiểu về giá trị của việc cấp CCCD và định danh điện tử cho cá nhân và người thân của mình trong các giao dịch hành chính; tiếp tục hướng dẫn cách đăng ký và kích hoạt định danh điện tử mức 1, 2 theo quy định.Phấn đấu cấp định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện.

UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, cập nhật, tổng hợp danh sách số công dân phát sinh mới mà chưa thu nhận CCCD, chưa kích hoạt định danh điện tử để tuyên truyền và thông báo cho người dân biết để thực hiện việc thu nhận CCCD và kích hoạt định danh điện tử tại các điểm thu nhận trên địa bàn huyện. Thường xuyên việc trực và thu nhận hồ sơ CCCD và định danh điện tử tại trụ sở làm việc Công an huyện, đảm bảo 100% người dân phát sinh mới chưa được cấp CCCD đều được thu nhận và thực hiện các thủ tục cấp CCCD kịp thời.

 Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến toàn thể cán bộ, công chức trên địa bàn huyện, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thông qua phong trào thi đua kịp thời phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo để biểu dương, khen thưởng; đồng thời phê bình, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Với những kết quả đã đạt được trong đợt cao điểm  sẽ là cơ sở quan trọng để huyện Thuận Châu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu được giao.

 

Tác giả: Trọng Đại
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập