Thuận Châu 100% xã, thị trấn có Chi bộ Quân sự
Lượt xem: 97
Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn; Công văn số 4479-CV/TU ngày 16/12/2023 của Tỉnh ủy về việc thành lập chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn, đến nay huyện Thuận Châu 100% xã, thị trấn đã thành lập Chi bộ Quân sự.
 

 

 

 

anh tin bai

 

hoạch triển khai tới toàn Đảng bộ. Ban Tổ chức huyện Thuận Châu đã hướng dẫn Đảng ủy xã, thị trấn về quy trình, nhân sự về thành lập Chi bộ Quân sự đảm bảo cơ cầu, yêu cầu theo quy định.

anh tin bai

Tính đến ngày 26/01/2024, huyện Thuận Châu đã hoàn thành 100% việc thành lập Chi bộ quân sự xã, thị trấn. Chi bộ Quân sự được thành lập có từ 5-15 đảng viên gồm Chính trị viên, chính trị viên phó, Trung đội trưởng cơ động và tiểu đội trưởng.

anh tin bai

Việc thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn là đảm bảo sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở cơ sở./.  

 

 

Tác giả: Sông Khương (Trung tâm TT-VH Thuận Châu)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Trong năm: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập