V/v rà soát thực trạng, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, thăng hạng ngành văn thư, lưu trữ
Số ký hiệu văn bản 51/NV
Ngày ban hành 22/03/2021
Ngày hiệu lực 22/03/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát thực trạng, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, thăng hạng ngành văn thư, lưu trữ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về