Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 05/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm 05 - 2021 - Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.pdf
Cơ quan ban hành