Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu
Số ký hiệu văn bản 02/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/12/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành