Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND huyện Thuận Châu về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Thuận Châu
Số ký hiệu văn bản 02/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/07/2020
Ngày hiệu lực 13/07/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND huyện Thuận Châu về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Thuận Châu
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 02.pdf
Cơ quan ban hành