Quyết định về việc bãi bỏ Khoản 2.9, Điều 1, Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND huyện Thuận Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 02/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/02/2019
Ngày hiệu lực 27/02/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ Khoản 2.9, Điều 1, Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND huyện Thuận Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 02_20190222023548262260.pdf
Cơ quan ban hành