Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện
Số ký hiệu văn bản 04/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 30/05/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành