Vv ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông -Văn hóa huyện Thuận Châu
Số ký hiệu văn bản 01/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2019
Ngày hiệu lực 12/01/2019
Trích yếu nội dung Vv ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông -Văn hóa huyện Thuận Châu
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Đào Tài Tuệ
Tài liệu đính kèm 01_20190220050040700.pdf
Cơ quan ban hành