Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngườ
Số ký hiệu văn bản 21/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2015
Ngày hiệu lực 10/09/2015
Trích yếu nội dung Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngườ
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3870.pdf
Cơ quan ban hành