Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án đào tạo cán bộ của Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2015-2020
Số ký hiệu văn bản 02/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2015
Ngày hiệu lực 10/09/2015
Trích yếu nội dung Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án đào tạo cán bộ của Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 2015-2020
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1220.pdf
Cơ quan ban hành