Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Số ký hiệu văn bản 22/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2015
Ngày hiệu lực 10/09/2015
Trích yếu nội dung Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4138.pdf
Cơ quan ban hành