Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 về việc bãi bỏ Quyết định 2414/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND huyện về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợ
Số ký hiệu văn bản 05/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/09/2015
Ngày hiệu lực 04/09/2015
Trích yếu nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 về việc bãi bỏ Quyết định 2414/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND huyện về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợ
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành