Công văn v/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Số ký hiệu văn bản 197/TCKH-TH
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Công văn v/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Đỗ Thị Ngần
Tài liệu đính kèm CV xin y kien vao chuc nang nhiem vu phong tckh 15.11.2022.pdf