test
Số ký hiệu văn bản test
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày hiệu lực 12/10/2022
Trích yếu nội dung test
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 8dc415ad7663bd8dDVC.jpg