Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND huyện ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Thuận Châu
Số ký hiệu văn bản 01/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2020
Ngày hiệu lực 17/02/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND huyện ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Thuận Châu
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành