Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND huyện
Số ký hiệu văn bản 05/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/07/2019
Ngày hiệu lực 25/07/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND huyện
Hình thức văn bản Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành