Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
809/QĐ-UBND 08/03/2023 Quyết định Về việc cho phép lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu bảo tồn và phát triển di tích lịch sử văn hóa đèo Pha Đin
Lượt xem: 17
Tải về 1
57/KH-UBND 27/02/2023 Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Công thương năm 2023 trên địa bàn huyện Thuận Châu
Lượt xem: 19
Tải về 0
32/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 27
Tải về 1
248/UBND-TCKH 13/02/2023 Công văn V/v chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu trên địa bàn huyện Thuận Châ
Lượt xem: 102
Tải về 2
05/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 19
Tải về 0
05/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 65
Tải về 1
04/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấ tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 58
Tải về 0