Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6266/QĐ-UBND 16/12/2023 Ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024
Lượt xem: 28
Tải về 1
6269/QĐ-UBND 16/12/2023 Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2024
Lượt xem: 29
Tải về 0
36/NQ-HĐND 15/12/2023 Nghị quyết Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Lượt xem: 36
Tải về 1
5276/QĐ-UBND 06/11/2023 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách được bổ sung trong năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 1
5262/QĐ-UBND 31/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách huyện Thuận Châu năm 2022
Lượt xem: 47
Tải về 0
2698/UBND-KTHT 25/10/2023 Công văn V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 43
Tải về 0
809/QĐ-UBND 08/03/2023 Quyết định Về việc cho phép lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu bảo tồn và phát triển di tích lịch sử văn hóa đèo Pha Đin
Lượt xem: 157
Tải về 3
57/KH-UBND 27/02/2023 Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Công thương năm 2023 trên địa bàn huyện Thuận Châu
Lượt xem: 141
Tải về 1
32/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 249
Tải về 3
248/UBND-TCKH 13/02/2023 Công văn V/v chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu trên địa bàn huyện Thuận Châ
Lượt xem: 315
Tải về 3
12