Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
564/TB-UBND 08/12/2023 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án: Hồ Lăng Luông, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (lần 2)
Lượt xem: 50
Tải về 1
540/TB-UBND 16/11/2023 Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 1.1, thửa đất số 9.4 tại khu chợ cũ thuộc tiểu khu 7, thị trấn Thuận Châu và 02 thửa đất tại bản Nam Tiến, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 45
Tải về 1
537/TB-UBND 13/11/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 1.1, thửa đất số 9.4 tại khu chợ cũ thuộc tiểu khu 7, thị trấn Thuận Châu và 02 thửa đất ở tại bản Nam Tiến, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 50
Tải về 0
536/TB-UBND 09/11/2023 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 75
Tải về 1
532/TB-UBND 07/11/2023 ết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất tại khu đất chợ thuộc thôn 1, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 47
Tải về 1
34/2023/QĐ-UBND 02/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 48
Tải về 0
07/GPMT-UBND 01/11/2023 Giấy phép môi trường Kho bạc Nhà nước huyện Thuận Châu
Lượt xem: 56
Tải về 0
474/TB-UBND 14/09/2023 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 1.3 tại khu đất chợ cũ thuộc tiểu khu 7, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 67
Tải về 0
57/TB-UBND 14/03/2023 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để giải phóng mặt bằng công trình: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường TH-THCS Thôm Mòn, huyện Thuận Châu
Lượt xem: 180
Tải về 3