Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/KH-UBND 01/02/2024 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về 1
14/KH-UBND 21/01/2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 36
Tải về 0
04/KH-UBND 09/11/2023 Chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2023
Lượt xem: 66
Tải về 0
258/KH-UBND 06/09/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2023)
Lượt xem: 56
Tải về 0
57/KH-UBND 27/02/2023 Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Công thương năm 2023 trên địa bàn huyện Thuận Châu
Lượt xem: 146
Tải về 1
46/KH-UBND 21/02/2023 Kế hoạch Triển khai Chương trình khuyến công năm 2023 trên địa bàn huyện Thuận Châu
Lượt xem: 156
Tải về 0
37/KH-UBND 15/02/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công chức, công vụ năm 2023
Lượt xem: 174
Tải về 11
32/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 252
Tải về 3
34/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác dân vận, dân chủ năm 2023
Lượt xem: 217
Tải về 4