Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
367/QĐ-UBND 07/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Châu năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
09/QĐ-UBND 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Thuận Châu năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 0
6266/QĐ-UBND 16/12/2023 Ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về 1
6269/QĐ-UBND 16/12/2023 Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2024
Lượt xem: 25
Tải về 0
6268/QĐ-UBND 16/12/2023 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về 4
01/2023/QĐ-UBND 23/11/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Châu
Lượt xem: 35
Tải về 0
5276/QĐ-UBND 06/11/2023 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách được bổ sung trong năm 2023
Lượt xem: 42
Tải về 1
34/2023/QĐ-UBND 02/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 41
Tải về 0
5262/QĐ-UBND 31/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi Ngân sách huyện Thuận Châu năm 2022
Lượt xem: 42
Tải về 0
4009/QĐ-UBND 08/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ công tác của UBND huyện phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh triển khai lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch đèo Pha (Phạ) Đin; triển khai lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và đầu tư xây dựng khu lịch sử văn hóa đèo Pha (Phạ) Đin, huyện Thuận Châu
Lượt xem: 71
Tải về 0
12