Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
367/QĐ-UBND 07/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Châu năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
35/KH-UBND 01/02/2024 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về 1
03/CT-UBND 31/01/2024 CHỈ THỊ Phát động phong trào thi đua năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 1
14/KH-UBND 21/01/2024 KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 32
Tải về 0
09/QĐ-UBND 04/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Thuận Châu năm 2024
Lượt xem: 27
Tải về 0
6266/QĐ-UBND 16/12/2023 Ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024
Lượt xem: 28
Tải về 1
6269/QĐ-UBND 16/12/2023 Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2024
Lượt xem: 29
Tải về 0
6268/QĐ-UBND 16/12/2023 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 26
Tải về 4
3357/UBND-KTHT 11/12/2023 V/v đề xuất nhu cầu hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa năm 2024
Lượt xem: 34
Tải về 4
564/TB-UBND 08/12/2023 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án: Hồ Lăng Luông, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (lần 2)
Lượt xem: 46
Tải về 1
12345