KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Số ký hiệu văn bản 35/KH-UBND
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm KẾ HOẠCH HUYỆN.pdf
Văn bản mới