CHỈ THỊ Phát động phong trào thi đua năm 2024
Số ký hiệu văn bản 03/CT-UBND
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực 31/01/2024
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ Phát động phong trào thi đua năm 2024
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm CHỈ THỊ HUYỆN.pdf
Văn bản mới