QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Châu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 367/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2024
Ngày hiệu lực 07/02/2024
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Châu năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm signed-signed-quyet-dinh-kh-kiem-soat-tthc-nam-2024-1.pdf
Văn bản mới