Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024
Số ký hiệu văn bản 6268/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/12/2023
Ngày hiệu lực 16/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm 6268.pdf
6268-1-.pdf
6268-2-.pdf
6268-3-.pdf
6268-4-.pdf
6268-5-.pdf
6268-6-.pdf
Văn bản mới