QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Thuận Châu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 09/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2024
Ngày hiệu lực 04/01/2024
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Thuận Châu năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm signed-signed-04.01-qd-ban-hanh-kh-cchc-2024-vp-tham-dinh-1.pdf
signed-2.-phu-luc-kem-theo-kh-2024.pdf
Văn bản mới