Nghị quyết Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Số ký hiệu văn bản 36/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2023
Ngày hiệu lực 15/12/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm saoy-36-nq.pdf
Văn bản mới