V/v đề xuất nhu cầu hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa năm 2024
Số ký hiệu văn bản 3357/UBND-KTHT
Ngày ban hành 11/12/2023
Ngày hiệu lực 11/12/2023
Trích yếu nội dung V/v đề xuất nhu cầu hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực Nông lâm nghiệp
Người ký duyệt Đinh Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-07.12.-cv-gui-cq-dvi-thuc-hien-cv-1970-skhcn-cvvp.pdf
signed-signed-signed-cv-de-xuat-nhu-cau-ho-tro-txng.pdf
Văn bản mới