Kết quả thực hiện Chuyển đổi số năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1553/BC-UBND
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực 08/12/2023
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Chuyển đổi số năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Đinh Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-08.12-bc-cds-nam-2023-.pdf
Văn bản mới