THÔNG BÁO Tổ chức đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh quý IV năm 2023
Số ký hiệu văn bản 565/TB-UBND
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực 08/12/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Tổ chức đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh quý IV năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Quàng Văn Dũng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-07.12.-tb-to-chuc-hoi-nghi-doi-thoai-dn-htx-quy-iv-cvvp.pdf
Văn bản mới